HISTORIE

1954.

Zevenaar heeft nog net geen 10.000 inwoners. Geen overdekt bad alleen natuurbad de Breuly. De zwem-enthousiastelingen van dat uur treffen met het badpersoneel en de gemeente de voorbereidingen voor de oprichting van Zwemclub De Breuly.  Op 2 augustus 1954 wordt bij notariële akte Zwemclub de Breuly opgericht. De vereniging telt op het moment van oprichting 11 leden.

Bij goed weer wordt er gezwommen in de Breuly en af en toe in Arnhem in het overdekte sportfondsenbad.

1966.

De hele winter wordt er gezwommen en getraind in het nieuwe Hallenbad in Emmerich.

1967.

Opening van het zwem- en instructiebad Bommersheuf. Zevenaar had op dat moment 20.000 inwoners. Op 28 -05 -1967 wordt de Trimafdeling en de Reddingsbrigade opgericht.

1973

Vereniging krijgt koninklijke goedkeuring. Tevens worden er plannen gemaakt bij de gemeente voor de bouw van een 25meter bad.  In 1974 opent het Lentebad haar deuren.

1976-1979

Na intreding van het nieuw burgerlijk wetboek wordt de club geregistreerd in het verenigingsregister en de kamer van koophandel. Dit geschiedt onder de naam: Sportvereniging de Breuly. Er wordt gestart met de Breuly-dagen met als hoogtepunt het waterpoloweekend met meer dan 40 teams. Zevenaar telt op dat moment 27.500 inwoners en de Breuly 700 leden.

1982.

Oprichting van de Omni-vereniging met als doel het doen beoefenen en bevorderen van sport in de meest uitgebreide zin.

Eind 20ste eeuw.

In de zeventiger jaren kende Zevenaar alleen maar voetbal-, zwem- en turnverenigingen. Door de bouw van verschillende sporthallen, een atletiekbaan en de aanleg van hockeyvelden is het aanbod van sport in Zevenaar gelukkig vergroot. In combinatie met de toenemende vergrijzing heeft dat geleid tot een sterk afgenomen  ledenaantal. Hierdoor is er besloten om de zwemwedstrijdploeg niet meer in te schrijven voor bondswedstrijden.