Om lid te worden bij een van de verenigingen van Sportvereniging De Breuly, moet u een inschrijfformulier invullen.

Als u in het bezit bent van een Gelrepas dan kunt u korting krijgen op de contributie. Geef dit s.v.p. aan op het inschrijfformulier.

LET OP: Voor de lessen van het zwem ABC is er een wachtlijst. Om uw kind aan te melden hoeft u GEEN inschrijfformulier in te vullen. U kunt bellen/mailen met de contactpersoon voor het Zwem ABC of een aanmeldformulier invullen. Meer informatie over de wachtlijst en het aanmeldformulier kunt u hier vinden.

De contributie van De Breuly wordt in gelijke bedragen per kwartaal geïncasseerd. In de zomer schoolvakantie zijn er geen zwemactiviteiten maar wordt de contributie van kwartaal 3 wel geïncasseerd. We hebben zo een gelijkmatige verdeling van de kosten en inkomsten i.p.v. het ene kwartaal een hogere contributie en het andere kwartaal een lagere contributie.

Hieronder staat per activiteit gespecificeerd welke contributie verschuldigd is.

Contributie per 01-01-2023

Inschrijfgeld

10,00

Eenmalig

Inschrijfgeld voor ieder nieuw lid.

Zwem ABC, diplomazwemmen

Diploma A

88,00

Per Kwartaal

2x per week les

Diploma B en/of C

61,00

Per Kwartaal

1x per week les

Afzwemmen ABC

10,00

Eenmalig

Kosten afzwemmen ZwemABC

Zwemvaardigheid / Snorkelen

Zwemvaardigheid

51,00

Per Kwartaal

1x per week zwemmen/snorkelen

Snorkelen

51,00

Per Kwartaal

1x per week zwemmen/snorkelen

Reddingsbrigade

Zwemmend Redden

48,50

Per Kwartaal

1x per week zwemmen

Zwemmend redden

69,75

Per Kwartaal

2x per week zwemmen

Wedstrijdploeg RB

48,50

Per Kwartaal

1x per week zwemmen

Wedstrijdploeg RB

69,75

Per Kwartaal

2x per week zwemmen

Waterpolo

Senioren

83,50

Per Kwartaal
 • Basis lidmaatschap € 48,50 per kwartaal
 • Competitie 12 jaar en ouder € 35,00 per kwartaal
  (bedrag wordt jaarlijks per 1/1 aangepast i.v.m. prijzen startvergunning die door de KNZB bepaald worden)

Jeugd 12-18jr

83,50

Per Kwartaal
 • Basis lidmaatschap € 48,50 per kwartaal
 • Competitie 12 jaar en ouder € 35,00 per kwartaal
  (bedrag wordt jaarlijks per 1/1 aangepast i.v.m. prijzen startvergunning die door de KNZB bepaald worden)

Jeugd (tot 12 jr)

72,50

Per Kwartaal
 • Basis lidmaatschap € 48,50 per kwartaal
 • Competitie t/m 11 jaar  € 24,00 per kwartaal
  (bedrag wordt jaarlijks per 1/1 aangepast i.v.m. prijzen startvergunning die door de KNZB bepaald worden)

Mini Pupillen

48,50

Per Kwartaal
 •  Geen competitie

Veteranen (OLT)

28,50

Per Kwartaal
 • 2x per maand trainen
 • 1e en 3e maandag van de maand

Trimzwemmen

Trimzwemmen

48,50

Per Kwartaal

1x per week zwemmen

Trimzwemmen

69,75

Per Kwartaal

2x per week zwemmen

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient minstens één (1) maand voor het einde van het kwartaal plaats te vinden. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie:
e-mail: ledenadministratie@debreuly.nl

Correspondentieadres

p/a Schalmei 24
6904 PZ Zevenaar
Bankrekeningnummer: NL31RABO0374855900 t.n.v. Sportvereniging De Breuly
IBAN: RABONL2U