Zwem ABC

Sportvereniging “De Breuly” geeft zwemlessen voor jong en oud. Het is belangrijk dat iedereen kan zwemmen, zeker in zo’n waterrijk land als Nederland.
SV de Breuly is in het bezit van een Licentie Nationale Zwemdiploma’s.

Zwem ABC

De zwemlessen worden gegeven volgens het Zwem-ABC, dit staat voor Aanleren zwemmen, Beter leren zwemmen en Compleet leren zwemmen. Het zwemtraject is er sterk op gericht de leerlingen vanaf het begin al vertrouwd te maken met water. Bij het Zwem–ABC is veel aandacht voor het veilig zijn in het water.
Leerlingen beheersen in de eerste fase nog niet de techniek van een zwemslag, maar leren stapsgewijs toch al hoe ze zichzelf kunnen redden. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder zwemdiploma vaardiger worden.

Als Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s voldoet SV de Breuly aan de landelijke kwaliteitscriteria. 

Lestijden

 • Zaterdag
  • 1e uur: 08:30 – 09:00
  • pauze: 09:00 – 09:15
  • 2e uur: 09:15 – 09:45
 • Dinsdag
  • 1e uur: 18:30 – 19:00
  • pauze: 19:00 – 19:15
  • 2e uur: 19:15 – 19:45

Het 1e en 2e lesuur bestaan uit 30 minuten les en 15 minuten spelen (pauze). De leden die het 1e uur les hebben, spelen dus na de les en de leden die het 2e uur les hebben, spelen voor de les.

Licentie Nationale Zwemdiploma's

Eisen zwemdiploma’s

Hieronder staat een verwijzing naar de eisen van de zwemdiploma’s:

Meer informatie over zwemlessen en Nationale Zwemdiploma’s staat op de volgende website: https://www.allesoverzwemles.nl/

Onze zwemlessen

Tot en met het A-diploma hebben kinderen twee keer per week les. Gemiddeld duurt dit anderhalf jaar. Wij maken geen gebruik van de easyswim.
Voor het B- en C-diploma hebben kinderen één keer per week les, op dinsdag tijdens het eerste uur (B), tijdens het tweede uur (C) of op zaterdag tijdens het tweede uur (B en C). Het B-diploma duurt gemiddeld een half jaar, evenals het C-diploma.
De groepsgrootte is maximaal 9 kinderen. Onze instructeurs zijn  vrijwilligers die gediplomeerd zijn om zwemles te geven. Vaak worden zij ondersteund door aspirant-instructeurs, waardoor wij veel aandacht de kinderen kunnen geven (vaak meerdere instructeurs op 9 kinderen en de mogelijkheid om kinderen individueel aandacht te geven, indien nodig).

Voortgang

Ieder kwartaal is het kijkles op dinsdag en/of zaterdag, waarbij ouders/verzorgers, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s welkom zijn om de vorderingen van de leerlingen te zien, direct aan het bad. De exacte data voor deze kijklessen worden altijd gecommuniceerd via onze nieuwsbrief.
Mochten er tussentijds vragen zijn, dan kunt u dat aangeven bij onze gastvrouw die in de hal van het zwembad zit en haalt zij de instructeur om uw vragen te beantwoorden.

Aanmelden

Hieronder vindt u het aanmeldformulier. Voor vragen kunt u altijd mailen naar zwemabc@debreuly.nl. Op deze manier kunt u uw kind ook afmelden voor de wachtlijst van het Zwem ABC.

Indien u of uw kind al over het zwemdiploma A of B beschikt, is het uiteraard mogelijk om in te stromen bij diploma B of C.

Aanmeldformulier wachtlijst

  Wachtlijst

  Wij hanteren een wachtlijst waarvoor geen minimumleeftijd geldt. Aan de wachtlijst zijn geen kosten verbonden.
  Bij het oproepen voor de eerste zwemles kijken wij enerzijds naar de wachtlijst (hoe lang staat een kind hierop), maar houden we anderzijds ook rekening met de leeftijd van de kinderen op de wachtlijst: wij roepen kinderen in principe niet op als ze jonger zijn dan 4,5 jaar, maar proberen ze in elk geval op te roepen voor ze 5,5 jaar zijn.
  Wij roepen twee keer per jaar een nieuwe groep op voor het eerste uur en een nieuwe groep voor het tweede uur.

  Kosten

  De kosten voor het inschrijven (niet voor de wachtlijst, maar bij de start van het lidmaatschap, dus al de zwemlessen daadwerkelijk beginnen), de zwemlessen en het afzwemmen staan op de volgende pagina genoemd: Lidmaatschap 
  Voor diploma A wordt er twee keer per week zwemles gegeven.
  Na het afzwemmen voor diploma A (zoals hierboven vermeld na gemiddeld anderhalf jaar), gaat uw kind één keer per week zwemles krijgen.
  Wij incasseren per automatische incasso bij het begin van het kwartaal.

  Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

  In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

  Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

  Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

  Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.