Als leden of ouders van minderjarige leden een algemene klacht hebben dan kunnen zij dat uiteraard in eerste instantie melden bij de vereniging zelf. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kunnen leden of ouders van minderjarige leden zich vervoegen bij een externe klachtencommissie: https://www.nocnsf.nl/klachtenreglement.
Als het gaat om machtsmisbruik, zoals (seksuele) intimidatie en psychische of fysieke mishandeling, dan kunnen leden of ouders van minderjarige leden zich ook eerst melden bij de vereniging, dan wel meteen bij een externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon van De Breuly kun je terecht voor zaken in de omgang en communicatie, die maken of veroorzaken dat jij je niet veilig of prettig voelt bij De Breuly. Zowel leden, medewerkers als leden en ouders/verzorgers van kinderen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor het veilig melden van vermoedens van ongewenste omgangsvormen, machtsmisbruik, integriteitsschendingen of (financiële) misstanden.

De vertrouwenspersoon staat naast de melder en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Ze oordeelt niet, en ze doet niet aan waarheidsvinding en ze doet niets wat de melder niet wil. Ze heeft geheimhoudingsplicht, tenzij er een strafbaar feit aan het licht komt.

Indien u (lid, ouder/verzorger, kinderen/jeugdigen of medewerker de vereniging) een klacht aangaande machtsmisbruik heeft, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden.

Waarvoor ga je naar de vertrouwenspersoon?

Ongewenste omgangsvormen zoals:

  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Misbruik van positie en belangenverstrengeling

Integriteitsschendingen zoals:

  • Financiële schendingen
  • Lekken en misbruik van informatie
  • Misbruik van bevoegdheden

Wie is onze externe vertrouwenspersoon?

Onze vertrouwenspersoon is Toos Hugen.


Zij stelt zich voor:

Ik ben Toos Hugen, een 71-jarige vrouw met veel levenservaring en een gerichte professionele opleiding voor vertrouwenspersoon. Naast vertrouwenspersoon werk ik ook als coach en counselor, hiervoor heb ik een 5-jarige opleiding psychosynthese counselor gevolgd. Tot mijn pensioenleeftijd heb ik gewerkt in verschillende mensgerichte functies:

– Vrijwilligersmanager bij het Rode Kruis
– Verschillende functies in Uitvaartzorg
– Eigen horecabedrijf met voornamelijk zalen voor bruiloften en partijen.

Verder doe ik vrijwilligerswerk in Buurtbemiddeling en voer ik gesprekken over zingeving met cliënten van D3rde Verdieping/Hart voor Zingeving.

Bereikbaarheid vertrouwenspersoon:

Via Whatsapp of SMS: 06 10 89 59 71
Via mail: tooshugen@gmail.com
Website: www.tooshugen.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/toos-hugen

Vergeet in uw communicatie a.u.b. niet uw telefoonnummer te vermelden, zodat u teruggebeld kunt worden.