Vertrouwenspersoon en klachtencommissie

Als ouders een algemene klacht hebben dan kunnen zij dat uiteraard in eerste instantie melden bij de vereniging zelf. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kunnen ouders zich vervoegen bij een externe klachtencommissie / https://www.nocnsf.nl/klachtenreglement. Als het gaat om machtsmisbruik, zoals (seksuele) intimidatie en psychische of fysieke mishandeling, dan kunnen ouders zich ook eerst melden bij de vereniging, dan wel meteen bij een externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers en kinderen/jeugdigen bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik.
Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.
De externe vertrouwenspersoon is er voor klachten van ouders/verzorgers en kinderen/jeugdigen tegen medewerkers van de vereniging en bij klachten die ontstaan tussen kinderen/jeugdigen onderling.

Indien u (ouder/verzorger, kinderen/jeugdigen of medewerker de vereniging) een klacht aangaande machtsmisbruik heeft, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden.

Voor onze vereniging is Chantal Berens de externe vertrouwenspersonen. Ze is werkzaam als orthopedagoog bij praktijk Goochem in Balans te Zevenaar.

Bereikbaarheid externe vertrouwenspersoon

U kunt een mail sturen waarin u uw klacht vermeldt. Vergeet hierin a.u.b. niet uw
telefoonnummer te vermelden, zodat u teruggebeld kunt worden. U kunt de externe vertrouwenspersoon op werkdagen ook bellen. (chantal.berens@gmail.com)

Het telefoonnummer is: 06-83349099. In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is.