Het waterpoloseizoen 2021-2022 begint in september 2021. De maatregelen van de overheid en de richtlijnen van de RIVM worden door De Breuly gevolgd en we verwachten dat iedereen die op bezoek komt bij De Breuly zich hier ook aan houdt. De basisregels van de overheid die voor iedereen gelden zijn ook onderdeel van het coronaprotocol van De Breuly.

Voor de wedstrijden zijn aanvullende protocollen geldig en voor onze locatie ‘Het Lentebad’ geldt tijdens de wedstrijden ook een op de locatie en situatie toegespitst protocol.
De algemene richtlijnen van de KNZB worden gevolgd en zijn op de volgende pagina te lezen: KNZB Corona wedstrijdprotocol waterpolo

Als het coronavirus is geconstateerd bij een sporter, begeleiding uit een waterpoloteam of official, dan blijf je thuis. Als je coronagerelateerde klachten hebt, blijf je thuis.
De onderstaande maatregelen gelden voor trainingen en wedstrijden waar De Breuly gastheer is in ‘Het Lentebad’. Tevens is er een plattegrond beschikbaar met looprichtingen om datgene wat hieronder staat te visualiseren.

Specifieke protocol zaken in Het Lentebad, organisatie en procedures

 • Tijdens de wedstrijden in ‘Het Lentebad’ is er een wedstrijd(protocol)coördinator aanwezig die toezicht houdt op het naleven van de richtlijnen en indien nodig aanwijzingen geeft;
  • Scheidsrechters en bezoekende ploegen kunnen zich melden bij de coördinator voor uitleg van het protocol;
 • In ‘Het Lentebad’ is beperkte capaciteit voor spelers. De accommodatie hanteert de volgende aantallen:
  • Er zijn maximaal 4 teams aanwezig in het zwembad (twee spelende teams en twee teams voor de volgende wedstrijd), nieuwe teams blijven buiten wachten totdat ze binnen mogen komen van de wedstrijd(protocol)coördinator 
  • De wedstrijden (en trainingen) mogen beperkt bezocht worden door publiek. Zie hoofdstuk “Publiek” hieronder voor meer informatie.
 • Kom met badkleding aan (onder de normale kleding) naar het zwembad en kleed je om in het zwembad. Dit zorgt ervoor dat er zo min mogelijk opstopping bij de kleedruimten en -hokjes is;
 • Volg de aanwijzingen van het personeel van de sportaccommodatie op;
 • Volg de looproutes en overige instructies van ‘Het Lentebad’. De looproutes staan duidelijk aangegeven met pijlen en afzetlinten;
 • Officials (jurytafel, scheidsrechters, beoordelaars) hebben een vast plek in de zwemzaal zodat zij hun taak op een een veilige manier kunnen uitoefenen binnen de geldende afstandsrestricties;
 • De Breuly biedt een registratie mogelijkheid aan ten behoeve van een bron- en contact onderzoek. De gegevens worden maximaal 14 dagen bewaard. Bezoekers registreren zich op vrijwillige basis. Registratie gebeurt digitaal via de volgende webpagina: Registratie contactgegevens bron- en contactonderzoek
 • Bij wisselen van speelhelften moet er rekening gehouden worden met de 1,5 meter-norm. De looproute in ‘Het Lentebad’ is als volgt:
  • Spelers (ook wisselspelers) wisselen van speelhelft via het water. Zij zwemmen dus naar de andere speelhelft en lopen niet langs de badrand;
  • De looprichting voor coaches, assistent-coaches en/of teammanagers is tegen de klok in. Dat betekent dat het team met de spelersbank aan de diepe kant van het zwembad (dichts bij de ingang) de glijbaan volgt en 3/4 rond het speelveld loopt. Het begeleiders van het team met de spelersbank aan de ondiepe kant loopt langs de lange zijde van het zwembad naar de andere kant van het speelveld.
 • Nabespreking van de wedstrijd kan niet in de accommodatie plaatsvinden;
 • Na de wedstrijd verlaten de teams direct de zwemzaal volgens de aangegeven route (rode pijlen, zie ook de plattegrond).
  • Het team van De Breuly wat klaar is met spelen (ondiepe kant zwembad) pakt z.s.m. de tassen door over de tribune naar de tassen te lopen en dan het zwembad te verlaten;
  • Het bezoekende team wat klaar is met spelen (diepe kant van het zwembad) loopt 3/4 om het zwembad heen naar de plek waar hun tassen staan;
  • Het nieuwe team van De Breuly neemt plaats op de reservebank en kan gaan inzwemmen;
  • Het nieuwe bezoekende team loopt om het instructiebad heen om de afstand tot het bezoekende team wat klaar is te behouden;
  • De kleedruimten worden gebruikt door het team van De Breuly. Er mogen maximaal 8 personen in de kleedruimte;
  • De individuele kleedhokjes kunnen gebruikt worden door het bezoekende team en eventueel het team van De Breuly;

Algemeen

 • Als een sporter symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, dan traint hij niet, speelt hij niet en dient hij te worden getest;
 • Als een sporter positief wordt getest op het virus:
  • gaat hij/zij in quarantaine
  • het hele team waarmee wordt gesport (c.q. trainingsselectie) wordt getest op aangeven van medici/GGD
  • Of het hele team gaat gedurende 10 dagen in quarantaine:
   • als ze op een afstand van minder dan 1,5m zijn geweest van de sporter gedurende 10 minuten of langer,
   • tenzij zij op een grotere afstand dan 1,5m zijn geweest en geen symptomen hebben.
 • Als er twee of meer sporters of begeleiding van hetzelfde team positief testen op corona, dan moet het gehele team in Quarantaine gedurende 10 dagen. Geen wedstrijden en geen trainingen. De sporters van het team moeten zich laten testen op aangeven van de medici en GGD.
 • Sportief belang is ondergeschikt aan onze gezondheid. En zeker de gezondheid van anderen. Ook de continuïteit van het mogen zwemmen en de doorgang van de competitie is belangrijker dan de sportieve resultaten van een individu of een individueel team. Leef daarnaar en neem de verantwoordelijkheid in het belang van onze sport!

Sporters

 • Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan voor alle leeftijden;
 • Tijdens rustmomenten en time-out (in en buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen.
 • Voor de volwassenen (18 jaar en ouder) op de spelersbank wordt de 1,5 meter-norm aangehouden. De spelersbank bestaat uit witte tuinstoelen die achter het speelveld worden opgesteld.
 • Bij de spelersbank staan minimaal 2 emmers (gevuld met chloorwater uit het zwembad) om te gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank.
 • Als de sporters klaar zijn met hun wedstrijd dienen ze z.s.m. de zwemzaal volgens de aangegeven looproutes te verlaten. Ze moeten hierbij de 1,5 meter-norm aanhouden.

De wedstrijd

 • Bij wisselen van speelhelften moet er rekening gehouden worden met de 1,5 meter-norm. De looproute in ‘Het Lentebad’ is als volgt:
  • Spelers (ook wisselspelers) wisselen van speelhelft via het water. Zij zwemmen dus naar de andere speelhelft en lopen niet langs de badrand;
  • De looprichting voor coaches, assistent-coaches en/of teammanagers is tegen de klok in. Dat betekent dat het team met de spelersbank aan de diepe kant van het zwembad (dichts bij de ingang) de glijbaan volgt en 3/4 rond het speelveld loopt. Het begeleiders van het team met de spelersbank aan de ondiepe kant loopt langs de lange zijde van het zwembad naar de andere kant van het speelveld.
 • Nabespreking van de wedstrijd kan niet in de accommodatie plaatsvinden;
 • Na de wedstrijd verlaten de teams direct de zwemzaal volgens de aangegeven route (rode pijlen).
  • Het team van De Breuly wat klaar is met spelen (ondiepe kant zwembad) pakt z.s.m. de tassen door over de tribune naar de tassen te lopen en dan het zwembad te verlaten;
  • Het bezoekende team wat klaar is met spelen (diepe kant van het zwembad) loopt 3/4 om het zwembad heen naar de plek waar hun tassen staan;
  • Het nieuwe team van De Breuly neemt plaats op de reservebank en kan gaan inzwemmen;
  • Het nieuwe bezoekende team loopt om het instructiebad heen om de afstand tot het bezoekende team wat klaar is te behouden;
  • De kleedhokjes kunnen gebruikt worden door het bezoekende team;
  • De kleedruimten worden gebruikt door het team van De Breuly.

Het publiek

 • De wedstrijden mogen beperkt bezocht worden door publiek. Er is te weinig ruimte op de tribune om de 1,5 meter-norm te kunnen waarborgen, het bekijken van de wedstrijden kan vanuit de hal achter het glas in het horecagedeelte van het zwembad.
  Spelers van het thuisspelende Breuly jeugdteam (B-, C- en D-jeugd) mogen 1 persoon (ouder of verzorger) meenemen. Deze neemt plaats in de hal van het zwembad.
 • Van de bezoekende vereniging mogen alleen de begeleiders/chauffeurs (tot een maximum van 7 personen) aanwezig zijn. Deze bezoekers nemen plaats in de hal van het zwembad achter het glas op de opgestelde stoelen en houden onderling altijd minimaal 1,5 meter afstand. Men dient altijd te blijven zitten en achter de afscheiding te blijven. Het betreden van de zwemzaal is niet toegestaan.
 • Na de wedstrijd verlaten de bezoekers in de hal direct het zwembad en gaan naar buiten. Zij wachten buiten op het team.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Vermijd drukte, houd het gezellig en verantwoord voor iedereen.

Trainer/Coaches

 • Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening.
 • De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met de 1,5 meter-norm t.o.v. de spelersbank.
 • De zitplaatsen van de assistent-coach en teammanager zijn volgens de 1,5 meter-norm t.o.v. elkaar, coach en spelersbank.
 • De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Echter, de scheidsrechter moet eerst buiten het 6 meter gebied zijn aan de kant van deze coach. Bij wisselen van spelers na een doelpunt en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de 1,5 meter-norm.
 • Tijdens rustmomenten en time-out (in en buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen door de begeleiding en sporters.
 • Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.

Jurytafel

 • Voor de officials achter de jurytafel geldt de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening. Ieder jurylid zit achter een eigen tafel die minimaal 1,5 meter uit elkaar geplaatst zijn. De plaats van de jurytafel is in het midden van het speelveld onder de glijbaan;
 • Juryleden kleden zich zoveel als mogelijk al thuis om;
 • De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen worden bij wisseling van officials gedesinfecteerd. Hiervoor zijn desinfectiemiddelen aanwezig bij de jurytafel.

Scheidsrechters

 • Meld je aan bij de coördinator van de vereniging voor verdere informatie.
 • De scheidsrechter(s) hebben een plek naast de jurytafel op de vaste zwarte bank. Hier kan 1,5 meter afstand tussen beiden scheidsrechters in acht worden genomen.