Monthly Archives

januari 2015

Algemene Ledenvergadering ZV de Breuly

By | Waterpolo

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van:

Zwemvereniging DE BREULY

Datum : vrijdag 20 maart 2015
Aanvangstijd : 20.00 uur
Vergaderadres : Tennisvereniging De Rackets, Einsteinstraat 16 te Zevenaar

De agenda en de notulen volgen zo snel mogelijk.

Het bestuur vraagt iedereen op deze vergadering te komen aangezien er naast de gebruikelijke zaken vooral gesproken wordt over de competitie 2015-2016. Iedereen heeft de gelegenheid om gedurende deze Algemene Ledenvergadering zijn/haar mening te geven.
Heb jij agendapunten voor de vergadering? Die kan je melden bij:
Ruben Knikkink via emailadres secretaris-wp@debreuly.nl

Een eventuele verhindering kan je ook naar dit mailadres versturen.

Read More