Category

Omnivereniging

Uitnodiging/agenda voor de Algemene Ledenvergadering van S.V. De Breuly

By | Omnivereniging, Sportvereniging

Het bestuur nodigt U uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Sportvereniging De Breuly

Datum             : donderdag 14 april 2022

Tijd                 : 20:45 uur

Locatie            : Stadsbrouwerij en Proeflokaal Wittenburg, Markt 7 te Zevenaar (onder voorbehoud                  van aantal aanmeldingen)

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Aanvullende agendapunten
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststellen notulen jaarvergadering 2021
 5. Jaarverslag secretaris (ingekomen jaarverslagen van de secties)
 6. Verslag commissie kascontrole
 7. Verkiezing commissie kascontrole
 8. Financieel verslag penningmeester
 9. Vaststellen begroting 2022
 10. Vaststellen contributie 2022
 11. Bestuursverkiezing/samenstelling
 12. W.v.t.t.k.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 • De notulen van de vorige jaarvergadering kunnen worden ingezien bij de secretaris van SV de Breuly;
 • Ad punt 11 van de agenda: Saskia Aubel-Schipper is aftredend als penningmeester en stelt zich verkiesbaar.

Overeenkomstig art. 12 lid 6 van de statuten kunnen kandidaten voor deze vacature in het bestuur worden voorgedragen door ten minste 10 seniorleden, tot een week voor de Algemene Vergadering. Door de Algemene Vergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien je aanwezig wilt zijn bij deze ALV, dan kan je je hiervoor aanmelden bij het secretariaat via emailadres secretaris@debreuly.nl.

Corona Virus: aanpassingen activiteiten

By | Omnivereniging, Reddingsbrigade, Sportvereniging, Trimzwemmen, Waterpolo, ZwemABC, Zwemvaardigheid

Update 25-02-2022
Vanaf vrijdag 25 februari 2022 geldt de verplichte afstand van 1,5 meter niet meer en hoeft het coronatoegangsbewijs niet meer getoond te worden. Daarmee zijn alle maatregelen die voor de zwemsport en zwembaden gelden verleden tijd.
Het virus is nog niet weg dus de als je (lichte) klachten hebt blijf je thuis en doe je een (zelf)test.

Update 24-01-2022

De verdere versoepeling van de corona maatregelen maakt het ook weer mogelijk om wedstrijden te spelen. Voor de waterpolo betekent dit dat de competitiewedstrijden vanaf zaterdag 29-01-2022 weer gespeeld worden conform de planning.

Bij thuiswedstrijden mag er ook ook publiek aanwezig zijn.

Regels voor publiek bij sport
Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities.
Het publiek houdt zich aan de volgende regels:

 • Zij laten een coronatoegangsbewijs zien bij binnenkomst
  • Bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder.
  • Bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.
 • Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. Blijf zoveel mogelijk op dezelfde plek staan als er geen vaste zitplek is bij de amateursport.
 • Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen.

Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel. En binnen maximaal 1.250 bezoekers hebben.

Update 17-01-2022

Op vrijdag 14 januari 2022 heeft de regering nieuwe Corona maatregelen aangekondigd die zaterdag actief geworden zijn. Dat betekent onder andere dat er een verruiming is van de sportmogelijkheden.
Vanochtend is er overleg geweest met Ataro over heropening van het Lentebad.
Ataro heeft vandaag, maandag 17-01, nog tijd nodig om diverse zaken te regelen, vandaag sluit het zwembad nog om 17:00 uur wat betekent dat er vanavond nog geen waterpolo training is helaas.

Het zwembad gaat vanaf morgen, dinsdag 18-01-2022, weer open voor alle reguliere activiteiten op de bekende tijden.

Naast dit goede nieuws dat we weer kunnen zwemmen zijn er wel een paar maatregelen waar iedereen zich aan moet houden:
– een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij binnenkomst van een zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder (er zijn enkele uitzonderingen: zie update rijksoverheid);
– ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden, mits zij een coronatoegangsbewijs laten zien;
– het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad;
– publiek is niet toegestaan. Ouders mogen niet blijven wachten in het zwembad en worden verwacht direct na het helpen bij het omkleden het zwembad te verlaten;
– alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan;
– sporten in groepsverband is toegestaan;
– 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het beoefenen van georganiseerd sporten (verenigingssport) indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
– kleedkamers, toiletten en douches zijn open;
– ook bij het zwemmen blijven de basisregels gelden.

Update 28-11-2021

Op vrijdag 26 november heeft de regering nieuwe Corona maatregelen aangekondigd die vandaag, zondag 28 november 2021 om 17:00 uur actief geworden zijn.
Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld. Op de website van de Rijksoverheid zijn de volledige maatregelen na te lezen.

Deze nieuwe maatregelen hebben nogal verschillende consequenties voor onze vereniging. Jullie worden door de diverse onderliggende vereniging op de hoogte gehouden wat er specifiek gaat veranderen, wat er nog wel/niet kan en wat dit verder gaat betekenen.

Wij als omni bestuur zullen weer de gesprekken met Ataro gaan houden, kijken wat de nieuwe regelingen inhouden, wat er nog wel of niet mogelijk is en we zullen binnenkort met de gemeente Zevenaar een gesprek gaan hebben. Als er nieuws is zal ik me weer melden.

Hopelijk zijn deze maatregelen maar van korte duur.
Tot dit tijd hoop ik dat jullie gezond blijven.

Met vriendelijke groet,
Edo Welling
voorzitter Sportvereniging De Breuly.

Waterpolo:
Voor de waterpolo geldt het volgende:

 • De competitie wordt tenminste tot aan de jaarwisseling stil gelegd.
 • Alle waterpolotrainingen van De Breuly in het Lentebad gaan in ieder geval t/m 19 december ook niet door omdat die allemaal na 17:00 uur plaatsvinden.

Zwem-ABC

Dit kalenderjaar zullen er waarschijnlijk geen zwemlessen meer zijn op de dinsdagavonden aangezien deze na 17.00u zijn. Hoe we jullie als vereniging kunnen compenseren bekijken we later.
De kinderen die voor zwemdiploma B en zwemdiploma C op de dinsdag zwemmen, kunnen eenmalig op zaterdag 11 december van 9.00u tot 9.45u komen zwemmen.
Doordat er al wat examens / diplomazwemmen gepland zijn op de zaterdagen in december, ziet de kalender voor december er als volgt uit:

 • 4 december
  Afzwemmen Reddingsbrigade
  Alle overige zwemlessen komen te vervallen, aanvang van het examen is via mail gecommuniceerd.
 • 11 december
  Zwemles volgens rooster
  Kinderen die normaal gesproken alleen op de dinsdagavond voor het B-diploma of C-diploma zwemmen zijn welkom van 9.00u tot 9.45u
 • 18 december
  Afzwemmen Zwem-ABC
  Alle overige zwemlessen komen te vervallen.
  Informatie volgt.
 • Kerstvakantie van 25 december tot en met 7 januari
  Geen zwemlessen

 

Update 26-06-2021

De overheid heeft een volgende stap gezet in het “openingsplan”. Alles gaat weer open mits de 1,5 mtr gehanteerd kan worden.
Voor de activiteiten van De Breuly betekent dit dat alle activiteiten zonder verdere beperkingen kunnen plaatsvinden omdat tijdens het sporten geen 1,5 mtr afstand gehouden hoeft te worden. Buiten het water geldt de 1,5 mtr afstand houden nog steeds, net als de andere basisregels:

 • Houdt te allen tijde minimaal 1,5meter afstand tot elkaar;
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten, o.a. hoesten en/of neusverkouden en/of koorts en laat je testen;
 • Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;

Om de doorstroming in het zwembad zoveel mogelijk goed te laten verlopen is het aantrekken van zwemkleding thuis wenselijk zodat de kleedhokjes zo min mogelijk gebruikt worden. In de kleedkamers zijn maximaal 8 personen toegestaan omdat met meer personen de 1,5 mtr niet gehanteerd kan worden.

Update 26-05-2021

Lestijden zwem ABC
Dinsdag: 1e uur van 18.30 tot 19.15 en het 2e uur van 19.00-19.45
Zaterdag: 1e uur van 08.30 tot 09.05 en 2e uur van 08.55-09.30

Maatregelen
Als opfrisser staan hieronder de corona maatregelen die nog steeds van toepassing zijn in het zwembad:

Algemeen:

 • Houdt te allen tijde minimaal 1,5meter afstand tot elkaar (meer info over uitzonderingen voor kinderen via https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen);
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten, o.a. hoesten en/of neusverkouden en/of koorts en laat je testen;
 • Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;
 • Gebruik de looproutes Groen (in) en Rood (uit);
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht tot en met de tribune (stenen muur) in de zwemzaal, zowel voor als na de training/les.

Maatregelen m.b.t. de lessen:

 • Thuis de zwemkleding aandoen onder makkelijke bovenkleding (en schoon ondergoed meenemen);
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 • Niet eerder dan 5 minuten voor de aanvang van de les/training aanwezig zijn;
 • Bij het ophalen krijgt u een seintje wanneer u naar binnen mag;
 • Kom met maximaal 1 ouder/verzorger wanneer u uw kind wegbrengt of ophaalt van de zwemlessen. Laat broertjes en zusjes thuis waar dit kan.
 • Kan uw kind alleen omkleden, wacht dan graag buiten of in de auto tot uw kind klaar is.
 • Laat geen kleding hangen in de kleedhokjes, er is een tekort aan kleedhokjes en zo kunnen er nog minder gebruikt worden;
 • Kleedkamer 2, 3 en 4 kunnen gebruikt worden zowel voor als na het zwemmen, gelieve ook hier geen kleding laten hangen;
 • Bij het leszwemmen is het op dit moment niet toegestaan dat ouders/verzorgers de lessen als toeschouwer bezoeken. Dit betekenend ook dat de zitplaatsen in de hal niet meer gebruikt kunnen worden tijdens onze zwemlessen.

 

 

Update 11-05-2021

Beste Leden,

Vandaag is er een persconferentie geweest van de Rijksoverheid waarin mogelijke versoepelingen zijn aangekondigd. Deze versoepelingen zijn goed nieuws voor ons.
Als de besmettingscijfers blijven dalen, dan kunnen we vanaf woensdag 19 mei weer zwemmen in een aangepaste vorm.

De komende dagen zullen jullie via de onderliggende verenigingen worden geïnformeerd over de exacte details. Hou wel rekening dat dit nog kan wijzigen afhankelijk wat er a.s. maandag definitief wordt besloten. Ik verwacht dat jullie begrip hebben voor deze onzekerheid en de mogelijkheid is dat niet alles volledig duidelijk is. Ook voor de diverse besturen is het lastig om de plannen volledig uit te werken.

In mijn laatste nieuwsbrief van eind maart (zie hieronder) heb ik aangegeven dat we de contributie van kwartaal 1 niet hebben geïncasseerd. De contributie incasso van kwartaal 2 hangt af van het werkelijke moment dat we weer kunnen zwemmen. Op 20 mei is er een vergadering gepland met het volledige Omni-bestuur. Hier zullen we een besluit nemen over de contributie. (dit hangt af wat er a.s. maandag definitief besloten gaat worden).

Ik zal eind volgende week een nieuwe nieuwsbrief sturen met een update. 
Hopelijk tot snel en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Edo Welling

Update 28-03-2021
Beste leden,
Eind januari heb ik de laatste nieuwsbrief verstuurd. Ik hoop dat jullie nog allemaal gezond zijn. 
Ik ben positief ingesteld en had de verwachting dat we wel in kwartaal 1 konden zwemmen. Helaas is het voor het grootste deel van onze vereniging nog niet mogelijk om te zwemmen. Wel zijn we blij met de opening van het zwembad voor het ABC zwemmen. Sinds 2 weken geven we weer les voor de diploma’s van het zwem-ABC. 

Wat er de komende periode gaat gebeuren m.b.t. de coronamaatregelen weten we nog niet. Wel is het zeker dat we tot en met 20 april niet kunnen zwemmen omdat de huidige maatregelen van de Rijksoverheid niet toestaan om andere activiteiten dan de lessen voor de diploma’s van het zwem-ABC te geven. 

Ik wil jullie een update geven over de contributie en de ledenvergaderingen.
Omdat het niet mogelijk is om te zwemmen hebben we besloten om de contributie voor kwartaal 1 niet te innen. Ook voor de ABC zwemmers zullen we geen contributie innen in kwartaal 1. 
Voor de waterpolo-leden geldt een iets andere regeling. Zie verderop in deze nieuwsbrief.

Ook wij als vereniging hebben het financieel lastig. Vorig jaar hebben wij jullie gevraagd om een gift te doen naar de vereniging. Ook dit jaar willen we een gift vragen voor kwartaal 1. In tegenstelling tot vorig jaar passen we de procedure aan. Bij geen reactie wordt er geen incasso gedaan, als je een gift wil geven dan kan dat via de volgende link:
https://debreuly.nl/gift-contributie-kwartaal-1-2021/

Om het eenvoudig te maken hebben we een keuzemenu gemaakt van:

 • € 10,-
 • € 20,-
 • € 30,-
 • € 40,- (ongeveer de basis contributie over 1 kwartaal)

U kunt uw keuze doen tot en met 17 april 2021. De incasso voor de gift zullen we eind april doen van de rekening waar normaal de contributie van afgeschreven wordt.

Als we vooruit kijken naar kwartaal 2 dan zijn er nog een hoop onduidelijkheden. Voor de contributie geldt dezelfde regeling als voor kwartaal 1, met een uitzondering. Omdat het ABC zwemmen wel gegeven wordt zullen wij hiervoor wel de incasso doen over kwartaal 2. De datum van de incasso voor kwartaal 2 weten we nog niet. Om niet te veel afwijkingen te hebben willen we de incasso’s gelijk laten lopen met de reguliere incasso data (aan het einde van de eerste maand in het kwartaal). Eind april zullen we hier een update over geven. 

Waterpolo:
De waterpololeden betalen naast de contributie een competitie bijdrage. Deze zullen wij eind april incasseren voor kwartaal 1. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangeven zullen we deze eenmalig verminderen met het bedrag dat wij vanuit de KNZB als compensatie hebben gekregen. 

Algemene Leden Vergaderingen (ALV):
Gedurende deze periode houden wij normaal de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s). Eerst worden de ALV’s van de onderliggende verenigingen gehouden en daarna is de ALV van de Omni vereniging. In deze rare tijd hebben we de ALV’s van de zwemvereniging (waterpolo en zwemvaardigheid) en de reddingsbrigade digitaal gehouden. De ALV van de Trim-afdeling willen wij niet digitaal houden. Omdat wij dit nu nog niet kunnen plannen hebben we besloten om de ALV van de Trim uit te stellen tot nader orde. Dit betekent ook dat de ALV van de Omni voorlopig is uitgesteld.

Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als er niks verandert stuur ik in april een nieuwe update.
Blijf gezond en tot snel.

Met vriendelijke groet,
Edo Welling
Voorzitter SV De Breuly

Update 14-03-2021
Tijdens de persconferentie van afgelopen maandag 8 maart is bekend gemaakt dat vanaf dinsdag 16 maart zwemles voor de zwemdiploma’s A, B en C (inclusief diplomazwemmen) voor kinderen t/m 12 jaar hervat mag worden.  Afgelopen dagen hebben wij intensief contact gehad met Ataro en hebben wij gelukkig weer een rooster kunnen maken met onze kaderleden. We kunnen weer beginnen met de zwemlessen op 16 Maart! In eerste instantie is dit alleen voor de diploma’s A (inclusief badje 1,2&3), diploma B en diploma C.
Dat betekent dat alle andere activiteiten van de Breuly zoals Zwemvaardigheid, Snorkelen, Waterpolo, Zwemmend Redden en Trimzwemmen nog niet mogen starten.

Hieronder nog wat praktische zaken:

Lestijden zwem ABC
Dinsdag: 1e uur van 18.30 tot 19.15 en het 2e uur van 19.00-19.45
Zaterdag: 1e uur van 08.30 tot 09.05 en 2e uur van 08.55-09.30

Maatregelen
Als opfrisser staan hieronder de corona maatregelen die nog steeds van toepassing zijn in het zwembad:

Algemeen:

 • Houdt te allen tijde minimaal 1,5meter afstand tot elkaar (meer info over uitzonderingen voor kinderen via https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen);
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten, o.a. hoesten en/of neusverkouden en/of koorts en laat je testen;
 • Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;
 • Gebruik de looproutes Groen (in) en Rood (uit);
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht tot en met de tribune (stenen muur) in de zwemzaal, zowel voor als na de training/les.

Maatregelen m.b.t. de lessen:

 • Thuis de zwemkleding aandoen onder makkelijke bovenkleding (en schoon ondergoed meenemen);
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 • Niet eerder dan 5 minuten voor de aanvang van de les/training aanwezig zijn;
 • Bij het ophalen krijgt u een seintje wanneer u naar binnen mag;
 • Kom met maximaal 1 ouder/verzorger wanneer u uw kind wegbrengt of ophaalt van de zwemlessen. Laat broertjes en zusjes thuis waar dit kan.
 • Kan uw kind alleen omkleden, wacht dan graag buiten of in de auto tot uw kind klaar is.
 • Laat geen kleding hangen in de kleedhokjes, er is een tekort aan kleedhokjes en zo kunnen er nog minder gebruikt worden;
 • Kleedkamer 2, 3 en 4 kunnen gebruikt worden zowel voor als na het zwemmen, gelieve ook hier geen kleding laten hangen;
 • De toiletten zijn alleen beschikbaar in de zwemzaal;
 • Douches zijn (voorlopig) gesloten;
 • Bij het leszwemmen is het op dit moment niet toegestaan dat ouders/verzorgers de lessen als toeschouwer bezoeken. Dit betekenend ook dat de zitplaatsen in de hal niet meer gebruikt kunnen worden tijdens onze zwemlessen.

 

Update 14-12-2020
Beste Leden,
Vandaag heeft het kabinet opnieuw besloten om o.a. de zwembaden te sluiten, in ieder geval t/m dinsdag 19 januari.  Dit betekent concreet voor De Breuly dat het Lentebad dichtgaat en wij niet meer kunnen zwemmen. 
Wat dit betekent voor contributie, badhuur, subsidies en andere zaken weet ik op dit moment nog niet.

Ik zal de komende week het Omni-bestuur en de onderliggende besturen uitnodigen voor een vergadering. Tevens zal ik in gesprek gaan met Ataro en de gemeente Zevenaar. Als ik meer informatie heb kom ik bij jullie terug. 

Wat ik wel weet is dat we, als vereniging, de afgelopen 9 maanden relatief normaal zijn doorgekomen en daarom heb ik er vertrouwen in dat we ook deze periode weer doorkomen. Ik wil nogmaals alle kaderleden en vrijwilligers enorm bedanken voor het afgelopen jaar. Het was een onvoorspelbaar jaar en heeft veel van jullie flexibiliteit gevraagd maar zonder jullie hadden we het niet voor elkaar kunnen krijgen. 

Ondanks alle beperkingen wil ik jullie toch een fijne Kerst en een goed nieuwjaar toewensen. Hopelijk zien we elkaar weer snel terug in het Lentebad. 

Met vriendelijke groet,
Edo Welling
Voorzitter Omni vereniging De Breuly

 

Update 18-11-2020
Dinsdag 17 november heeft de Rijksoverheid een persconferentie gegeven waarbij gemeld werd dat de tijdelijke extra maatregelen die vanaf 4-11-2020 in zijn gegaan per 19-11-2020 vervallen. Dit betekent dat de zwembaden weer open gaan. Vanaf donderdag 19-11-2020 zullen de activiteiten van De Breuly dan ook weer kunnen starten met in acht neming van de maatregelen van de gedeeltelijke lockdown zoals die op 13-10-2020 zijn ingegaan. Zie voor details de specifieke berichten van de diverse afdelingen:

Update 04-11-2020
Dinsdag 3 november heeft de Rijksoverheid extra maatregelen afgekondigd die tot en met 18 november gelden. Een van de maatregelen is dat alle zwembaden in Nederland twee weken dicht moeten, zo ook Het Lentebad in Zevenaar. Dit betekent dat alle activiteiten van De Breuly tot die tijd geen doorgang kunnen vinden.
Dit betreft ook de zwemlessen. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de overheid dat die wel door mochten gaan.

Update 17-10-2020:
Op dinsdag 13-10-2020 heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het corona virus in te dammen. Dit heeft consequenties voor de manier waarop SV De Breuly haar activiteiten organiseert. Alle leden zijn door de diverse afdelingen geïnformeerd. Kijk op de volgende pagina’s voor de informatie per afdeling:

Update 18-05-2020:
Maandag 11 mei 2020 is het Lentebad weer beperkt opengegaan nadat de overheid en het RIVM hier toestemming voor hebben gegeven. Vanaf maandag 18 mei start De Breuly ook weer diverse activiteiten in aangepast vorm op. Alle leden zijn door de diverse afdelingen hierover geïnformeerd, zie ook de nieuwsberichten op deze site:
ZwemABC en Reddingsbrigade: https://debreuly.nl/reddingsbrigade/we-starten-weer-gedeeltelijk/
Waterpolo: https://debreuly.nl/waterpolo/waterpolotrainingen-starten-weer-met-aanpassingen/
Zwemvaardigheid: https://debreuly.nl/zwemvaardigheid/zwemvaardigheid-start-weer-met-corona-beperkingen/
Trimzwemmen zal pas vanaf 1 september opstarten. Het bestuur van de trimvereniging vindt het op dit moment niet verantwoord om met het bestaande kader en de huidige leden die tot de kwetsbare doelgroep behoren de activiteiten te starten.

Update 08-05-2020:
Zoals de meeste van jullie wel zullen weten gaat Ataro a.s. maandag weer beperkt open. Vandaag ben ik bij Ataro, de exploitant van het zwembad, geweest om te spreken hoe De Breuly haar zwemactiviteiten ook weer kan starten. Binnen De Breuly moeten we ook veel zaken voorbereiden. Wij hadden wat plannen voorbereid maar deze moeten we nu onder de loep nemen en aanpassen aan de actuele situatie en het protocol voor zwembaden.

Het is daarom niet reëel om komende week al weer te kunnen zwemmen. Ik heb het besluit genomen, en dit ook bij Ataro aangegeven, dat wij streven naar een start op 18 mei. 

Er is nu nog een hoop onduidelijk en we zullen binnen de onderliggende verenigingen hard moeten werken om alles voor elkaar te krijgen. Misschien moeten we dan ook wel concluderen dat sommige disciplines helemaal niet kunnen starten met de beperkingen die er gelden. Ik ga ervan uit dat iedereen begrip heeft voor de maatregelen en besluiten die we nemen.

Wij zullen jullie direct op de hoogte houden op als er duidelijkheid is. Deze info kan vanuit het omni-bestuur komen maar ook vanuit de onderliggende vereniging.

Met vriendelijke groet,
Edo Welling
Voorzitter a.i. Sportvereniging De Breuly

Update 22-04-2020:
Het RIVM en het kabinet hebben gisteravond aangegeven dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april buiten met elkaar mogen sporten, waarbij de leeftijdsgroep 13-18 jaar anderhalve meter afstand tot elkaar moet houden. Deze beperkte heropening van de sport biedt voor ons helaas geen mogelijkheid om weer te beginnen aangezien wij in een binnenbad zwemmen. Voor als nog blijven we gebonden aan de geldende maatregelen en kunnen we onze activiteiten nog niet opnieuw opstarten.
De gesprekken met Ataro betreffende badhuur zijn nog gaande, hierover hopen we snel uitsluitsel te geven maar naar verwachting zal dat pas in de loop van de maand mei zijn.

Update 07-04-2020:
Wij zijn in gesprek met Ataro betreffende de betalingen voor de badhuur. Ataro heeft een besluit omtrent de betaling van de badhuur uitgesteld tot na 28-04-2020 als het kabinet een besluit heeft genomen over de Corona maatregelen.
De contributie van kwartaal 2-2020 die normaal gesproken in april geïncasseerd wordt zal in april niet geïncasseerd worden. Of en hoe de contributie van kwartaal 2 geïncasseerd zal worden zullen wij na 28-04-2020 besluiten als er afspraken met Ataro gemaakt zijn.

Update 25-03-2020:
Vanuit de overheid zijn nieuwe maatregelen genomen om het coronavirus in te perken. Vanuit de KNZB en KNBRD zijn adviezen opgesteld n.a.v. de richtlijnen van het RIVM en het NOC*NSF.
Wat dit betekent voor Ataro (beheerder van het zwembad) en De Breuly is op dit moment onduidelijk. Wij zijn in gesprek met Ataro over de gevolgen van de maatregelen omtrent het coronavirus.

De belangrijkste onderwerpen zijn hoe Ataro de richtlijn van de KNZB en KNBRD interpreteert, daar naar handelt en hoe zij omgaan met de badhuur richting onze vereniging.
Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zullen wij een besluit nemen hoe wij omgaan met de contributie incasso.
Onder voorbehoud van de duidelijkheid die Ataro geeft en de gesprekken die wij met Ataro voeren, is ons streven om binnen 1 week hierover te communiceren naar alle leden.

Update 23-03-2020:
Beste leden,
Op 23 maart heeft onze regering aanvullende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Corona virus COVID-19 tegen te gaan.
Alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni 2020 mogen niet doorgaan. Dit betekent dat alle verenigingsactiviteiten tot 1 juni geen doorgang vinden en het zwembad dicht blijft.

Bericht 12-03-2020:
Beste leden,

De KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond) heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 6 april. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 6 april. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Ook Reddingsbrigade Nederland adviseert om alle activiteiten op te schorten.

Sportvereniging De Breuly neemt dit advies over en annuleert per direct alle verenigingsactiviteiten tot en met maandag 6 april 2020.
Dat betekent dus dat alle trainingen, ABC zwemlessen, diploma afzwemmen op 28/3, trimzwemmen, zwemvaardigheid/snorkelen en waterpolocompetitie wedstrijden niet door gaan.
Ook de Algemene Ledenvergaderingen (ALV, Reddingsbrigade 17/3, Zwemvereniging 18/3 en Trimzwemmen 25/3) van de diverse verenigingen zullen geen doorgang vinden en opnieuw gepland worden.

Bijgaand de link naar het persbericht van de KNZB en Reddingsbrigade Nederland:
https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/update_coronavirus_en_activiteiten_knzb/
https://www.reddingsbrigade.nl/wij/actueel/nieuws/i/10712/coronavirus-brigades-volgen-adviezen-rivm-en-noc-nsf/

De Rijksoverheid geeft hier informatie aangaande het coronavirus:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

De komende periode zullen we jullie verder informeren over de periode na 31 maart zodra daar meer bekend over is.

Met sportieve groet,
Namens alle bestuursleden en voorzitters van de Reddingsbrigade, Trimzwemmen en Zwemvereniging,
S.V. de Breuly
Charles van Ditshuizen,
voorzitter SV de Breuly.

Algemene Ledenvergadering van S.V. de Breuly

By | Omnivereniging

Uitnodiging/agenda voor de Algemene Ledenvergadering van S.V. de Breuly op:

In verband met de corona maatregelen zouden we graag vooraf weten wie er aanwezig zijn bij de ALV. Meld je s.v.p. uiterlijk op 1 september aan via de volgende link zodat we de veiligheid van een ieder kunnen waarborgen.

Aanmeldformulier ALV van SV de Breuly

Datum            : donderdag 9 september 2021

Tijd                 : 20:45 uur

Locatie           : Stadsbrouwerij en Proeflokaal Wittenburg, Markt 7 te Zevenaar

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Aanvullende agendapunten
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststellen notulen jaarvergadering 2020
 5. Jaarverslag secretaris (ingekomen jaarverslagen van de secties)
 6. Verslag commissie kascontrole
 7. Verkiezing commissie kascontrole
 8. Financieel verslag penningmeester
 9. Vaststellen begroting 2021
 10. Vaststellen contributie 2021
 11. Bestuursverkiezing/samenstelling
 12. W.v.t.t.k.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 • De notulen van de vorige jaarvergadering kunnen worden ingezien bij de secretaris van SV de Breuly;
 • Ad punt 11 van de agenda: Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend.

In Memoriam – Grada Peeters-Donderwinkel

By | Omnivereniging, Reddingsbrigade, Sportvereniging, Waterpolo, ZwemABC

Met verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van Grada Peeters.

Grada is lang actief geweest binnen de Reddingsbrigade als kaderlid. Ze heeft jarenlang zwemles gegeven en ook heeft ze kader voor de Reddingsbrigade opgeleid.
Daarnaast heeft ze jarenlang gespeeld bij het dames waterpolo.
Voor haar tomeloze inzet voor onze vereniging is zij benoemd als ‘Lid van Verdienste’.

Wij wensen haar familie heel veel sterkte, troost en steun in deze verdrietige tijden.

In Memoriam - Grada Peeters

Waterpolo trainingen met Corona maatregelen van 13-10-2020

By | Omnivereniging

Beste waterpoloërs,

Iedereen heeft het nieuws omtrent de nieuwe aanvullende corona maatregelen wel vernomen waarbij we minimaal de komende 4 weken in een gedeeltelijke lockdown zitten om het aantal besmettingen te laten dalen.
Dit heeft ook gevolgen voor de competitie (alle teams) en de trainingen voor de senioren. Alle competitiewedstrijden t/m in ieder geval 8 november zijn afgelast.

Op de volgende websites zijn de maatregelen genoemd die de Rijksoverheid heeft afgekondigd: Website Rijksoverheid
De consequenties voor de zwemsport zijn op de KNZB website te lezen.

De basisregels gelden altijd:

 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand, zowel in als buiten het water;
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten en laat je testen, o.a. hoesten en/of neusverkouden en/of koorts;
 • Was vaak jouw handen, schud geen handen, hoest en nies in de binnenkant van jouw elleboog;
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes;
 • Vermijd drukte.

Mocht je klachten hebben en/of een positief testresultaat informeer dan de Corona Coördinatoren van ZV de Breuly, Taco Hanou (senioren) en Eddy de Wild (jeugd).
De maatregelen betekenen dat we de trainingen voor de jeugd (t/m 17 jaar) in de huidige vorm door kunnen laten gaan. Hier verandert niks m.b.t. tijden en groepen.

In de herfstvakantie van 19 t/m 23 oktober is er voor de jeugd geen training. Na de herfstvakantie worden de trainingen weer als normaal gegeven.

Voor de senioren zijn er wel aanpassingen, onder andere de volgende:

 • Voor volwassenen is sporten toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan;
 • Een groep die samen sport bestaat uit maximaal 4 personen;
 • Meerdere groepen van max. 4 personen mogen naast elkaar sporten als:
  • 1,5m afstand tot elkaar in acht wordt genomen;
  • Er sprake is van een duidelijke afbakening;
  • Zij actief blijven in de eerst gevormde groep, een zgn. “Bubbel”, d.w.z. zij mogen niet tijdens de training (onderling) wisselen van groep.

Dit betekent dat we geen waterpolotraining kunnen geven maar wel banen kunnen zwemmen. Dit is wel gebonden aan regels van maximaal 4 personen in een “bubbel”.

We richten dat als volgt in:

 • Op de trainingsavonden zwemmen we banen;
 • Het maximale aantal deelnemers is 12 per training;
 • De groep zwemt in 3 groepen van 4 leden, verdeeld over 2 banen met lijnen tussen de banen per groep;
 • Je mag 1 keer per week trainen om zo iedereen de gelegenheid te geven te kunnen trainen;
 • Je traint en zwemt zelf, er zal geen centraal programma zijn;
 • De trainingen zijn voor de volgende leden toegankelijk zodat we een zo optimaal mogelijke verdeling hebben:
 • maandagavond (2e en 4e van de maand) en dinsdagavond voor heren van 18 jaar en ouder (geen dames)
 • Donderdagavond dames (geen heren)
 • Inschrijving voor de training is verplicht zodat het maximale van 12 personen niet overschreden wordt. Inschrijven kan via de volgende pagina en vanaf 7 dagen voorafgaand aan de training:
  https://debreuly.nl/waterpolo-inschrijving-training/
  Mocht je na aanmelding toch niet kunnen, annuleer dan jouw reservering zodat de plake weer beschikbaar is voor iemand anders.
 • De veteranengroep die op de 1ste en 3de maandagavond van de maand traint hoeft zich niet aan te melden omdat deze groep kleiner is dan 12 personen. Ze dienen zich wel te registreren via de volgende pagina:
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=88rhVEZ1f0aqGm7tfkHCT15kLT7qirZJoUbhO74FZQBUNENENkhNMUZJVTFNTFc1TVpQTDVLNVRYRi4u

Een aantal afspraken die voor iedereen gelden:

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de starttijd van de training naar de accommodatie;
 • Het dragen van een mond/neus masker in Het Lentebad is verplicht tot en met de tribune (stenen muur) in de zwemzaal, zowel voor als na de training;
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 • Trek je schoenen uit voordat je de zwemzaal betreed;
 • Je trekt jouw zwemkleding thuis al aan onder je normale kleding. Kleding uitdoen kan aan de badrand zodat je vooraf geen hokje hoeft te gebruiken en te ontsmetten.
  Na afloop kan je omkleden in de individuele kleedhokjes.
  De groepskleedkamers zijn open met een maximum van 8 personen per kleedkamer;
 • De douches zijn gesloten;
 • Er mogen maximaal 30 mensen in het zwembad aanwezig zijn bij senioren trainingen. Dat is exclusief personeel van Ataro en (kader)leden van De Breuly;
 • Ouders mogen niet aanwezig blijven tijdens de trainingen. Voor die kinderen die zichzelf niet kunnen omkleden mogen ze hier mee helpen maar de ouders moeten direct daarna het zwembad verlaten.
  Ouders mogen niet wachten gedurende het trainen in de kantine/hal.
 • Vragen m.b.t. jeugdtrainingen kunnen gericht worden aan Eddy de Wild, email mini-polo@debreuly.nl
  Vragen over andere zaken kunnen gericht worden aan waterpolo@debreuly.nl.

We snappen dat dit voor iedereen de nodige aanpassing en flexibiliteit vraagt. Wij vragen jullie begrip voor deze maatregelen en aanpassingen, zowel qua praktische maatregelen als de invulling van de trainingsuren met de beperkingen die door de Rijksoverheid zijn opgesteld.

De Breuly committeert zich volledig aan de maatregelen, de afspraken die we intern en met Ataro hebben gemaakt.

 

Waterpolo nieuwsbrief 08-2020

By | Omnivereniging

Donderdag 20 augustus 2020 is er naar alle leden van de waterpolo afdeling een nieuwsbrief gestuurd met de volgende onderwerpen:

 • Training start weer
 • Algemene Ledenvergadering 2020
 • Competitie 2020/2021
 • KNZB Waterpolo App — foto
 • Schuilt er ook een scheidsrechter in jou?
 • Rabobank— Rabo ClubSupport

Mocht je deze nieuwsbrief niet ontvangen hebben dan kan je dit doorgeven aan het waterpolo secretariaat:  waterpolo@debreuly.nl

Je kan de nieuwsbrief ook downloaden als PDF.

Contributie kwartaal 2-2020 i.v.m. Corona

By | Omnivereniging

Beste Leden,

Op 12 maart werden we overvallen door de afgekondigde Corona maatregelen, waardoor het zwembad dichtging. Hopelijk is iedereen sindsdien gezond gebleven.
Met dezelfde verrassing werd op 8 mei verteld dat we vanaf 11 mei weer mochten zwemmen. Binnen de 5 afdelingen en 10 disciplines van De Breuly zijn vele overleggen gehouden, is er veel geregeld en is het ons gelukt om voor de meeste leden weer een mogelijkheid te bieden om vanaf 18 mei te zwemmen. Voor een aantal groepen kunnen we de veiligheid niet waarborgen en is besloten om niet open te gaan. Tevens zijn er groepen die niet wekelijks maar om de week zwemmen.

Ik reken op jullie begrip voor deze beslissingen. Mocht de situatie veranderen dan zullen wij dit direct communiceren aan de betrokkenen.

Op 7 april heb ik jullie geïnformeerd over het innen van de contributie van kwartaal 2. Hierin heb ik aangegeven dat we vanuit het omni-bestuur met een voorstel komen. Vanaf half mei zijn we weer aan het zwemmen, totaal hebben we twee maanden (twee-derde van een kwartaal) stilgelegen. Dat betekent dat we (een deel van) de contributie gaan innen.

Wij willen jullie 3 mogelijkheden bieden:

1) Alleen betalen waar je gebruik van maakt:

Op hoofdlijnen incasseren we alleen waar je gebruik van hebt gemaakt. Dit komt grotendeels neer op een derde van het kwartaalbedrag.
Voor de waterpolo wordt daarnaast ook het gehele bedrag voor de competitiebijdrage geïncasseerd, dit betreft namelijk een jaarbedrag (geheel 2020) voor de competitie van 2019/2020 en 2020/2021.

 

Zoals veel verenigingen heeft De Breuly het ook erg lastig om de begroting rond te maken. Deze zeer rare tijd heeft ook impact op onze begroting. Met bovenstaand contributie-voorstel creëren we een tekort in onze begroting die we in de komende jaren moeten wegwerken. Vandaar dat wij jullie ook 2 opties willen geven om De Breuly te steunen.

2) Gedeeltelijke ondersteuning, 50% – 50%

Dit voorstel komt neer dat we het een derde deel incasseren aangevuld met de helft van het overige deel. Dit komt in de praktijk grotendeels neer op twee-derde van het kwartaal bedrag.

3) Ik steun De Breuly voor 100%

Wij zouden jullie enorm dankbaar zijn als wij gewoon de volledige kwartaal contributie mogen incasseren. Op deze manier blijven we ook in de nabije toekomst een gezonde vereniging.

 

Zie https://debreuly.nl/lidmaatschap/ voor de normale contributie, hieronder staat de tabel wat de verschillende opties concreet betekenen. Ter verduidelijking, de contributie van De Breuly wordt in gelijke bedragen per kwartaal geïncasseerd. In de zomer schoolvakantie zijn er geen zwemactiviteiten maar wordt de contributie van kwartaal 3 wel geïncasseerd. We hebben zo een gelijkmatige verdeling van de kosten en inkomsten i.p.v. het ene kwartaal een hogere contributie en het andere kwartaal een lagere contributie.

 

Afdeling Onderdeel Optie 1 Optie 2 Optie 3
Zwem ABC, diplomazwemmen Diploma A, die niet zwemmen €  0,00 € 32,00 € 64,00
Diploma A, die wel zwemmen € 21,00 € 43,00 € 64,00
Diploma B en/of C € 14,50 € 29,00 € 43,50
Zwemvaardigheid/Snorkelen Elke week zwemmen € 15,00 € 31,00 € 46,00
Om de week zwemmen € 7,50 € 26,75 € 46,00
Trim Basis lidmaatschap (1x per week) €  0,00 € 21,75 € 43,50
Dubbel lidmaatschap (2x per week) €  0,00 € 32,00 € 64,00
Reddingsbrigade Basis lidmaatschap (1x per week) € 14,50 € 29,00 € 43,50
Dubbel lidmaatschap (2x per week) € 21,00 € 43,00 € 64,00
Waterpolo Senioren, met startkaart € 45,00 € 59,50 € 74,00
Senioren, zonder startkaart € 14,50 € 29,00 € 43,50
B-, C- en D-Jeugd 12+, met startkaart € 45,00 € 59,50 € 74,00
B-, C- en D-Jeugd 12+, zonder startkaart € 14,50 € 29,00 € 43,50
D-jeugd (tot 12 jaar), met startkaart € 34,00 € 48,50 € 63,00
D-jeugd (tot 12 jaar), zonder startkaart € 14,50 € 29,00 € 43,50
Pupillen, elke week zwemmen € 14,50 € 29,00 € 43,50
Pupillen, om de week zwemmen € 7,25 € 25,50 € 43,50

 

Geef je je keuze door?
We vragen je om je keuze door te geven voor 13 juni 2020. Je kunt dit doen door op deze link te klikken en een formulier in te vullen of een email te sturen naar ledenadministratie@debreuly.nl met daarin jouw keuze.
Wanneer je geen keuze doorgeeft gaan we ervan uit dat je ons 100% steunt en kies je voor optie 3.

Incassoperiode:
Door de maatregelen en de discussie omtrent de consequenties voor de contributie incasseren we de contributie voor kwartaal 2-2020 later dan je van ons gewend bent. We incasseren de contributie van kwartaal 2 in de tweede helft van juni i.p.v. eind april. We gaan de contributies voor de komende kwartalen volgens het volgende schema incasseren zodat we niet kort achter elkaar een incasso doen:

 • Kwartaal 2: Wordt na 20 juni geïncasseerd
 • Kwartaal 3: Wordt eind augustus geïncasseerd i.p.v. juli
 • Kwartaal 4: Volgens de normale procedure (einde 1e maand van het kwartaal, oktober 2020)

 

Ik hoop hiermee iedereen voldoende geïnformeerd te hebben. Als laatste wil ik iedereen bedanken voor het begrip, de lieve reacties maar vooral wil ik elke vrijwilliger bedanken die zich inzet voor onze vereniging. Zeker in deze lastige en rare tijd.

 

Met vriendelijke groet,

Edo Welling
Voorzitter a.i. Sportvereniging De Breuly

Afscheid voorzitter SV de Breuly – Charles van Ditshuizen

By | Omnivereniging | Geen commentaren

Aan alle leden van De Breuly,

In november vorig jaar heb ik mijn mede bestuursleden aangekondigd dat ik , na 5 jaar voorzitter geweest te zijn van deze mooie club, stop als bestuurslid.
Per 1 april heb ik mijn functie als voorzitter overgedragen aan de vice voorzitter Edo Welling. Aangezien we geen ALV kunnen houden gaat hij voorlopig verder als Voorzitter ad interim.

De afgelopen jaren heb ik de functie van voorzitter mogen vervullen. Omringt door allemaal jonge bestuursleden kan ik zeggen dat dit voor mij ook een  leerzame periode is geweest.
Ik heb bewondering voor alle vrijwilligers, kaderleden en bestuursleden dat zij naast een drukke baan , al dan niet met een gezin, zoveel tijd vrijmaken voor de Breuly.
Ook doet het me goed dat het omni bestuur nu bestaat uit jonge enthousiaste leden.

Bij deze wens ik alle leden, nu en als de maatschappelijke situatie weer normaal is, heel veel zwemplezier.

Charles van Ditshuizen.

Dames 1 is gepromoveerd

By | Omnivereniging | Geen commentaren

Het waterpolo Dames 1 team van De Breuly is gepromoveerd. Helaas is de competitie door het corona virus en de bijkomende maatregelen niet afgemaakt maar onze dames stonden bovenaan en hebben daardoor een promotie plek verdiend.

Een feestje zit er op dit moment niet in maar de deuren van alle dames zijn wel bezocht en ze hebben een verdiende attentie gekregen.