Monthly Archives

januari 2009

Algemene Ledenvergadering Zwemvereniging de Breuly

By | Waterpolo

De zwemvereniging ‘de Breuly’ houdt de algemene ledenvergadering dit jaar op 9 maart 2009.
Alle leden van de zwemvereniging zijn van harte welkom om 20:00 uur aan de Schaapsdrift 154 te Zevenaar.

Het bestuur verneemt graag vóór 1 maart wie aanwezig zal zijn bij deze ledenvergadering. Aanmeldingen kunnen gemaild worden.

De agenda en de notulen van de ALV over het verenigingsjaar 2007 en het jaarverslag 2008 zijn op deze site te downloaden .

Read More