Monthly Archives

december 2012

Zwemmen tijdens de Kerstvakantie

By | Omnivereniging

In de Kerstvakantie van 24-12-2012 t/m 06-01-2013 zijn de zwem- en trainingstijden aangepast:

Zaterdagmorgen 22 december, reguliere tijden
Dinsdag 25 en 26 december, geen zwemmen/trainingen.
Donderdag 27 december, geen waterpolotrainingen
Zaterdag 29 december, geen zwemmen
Dinsdag 1 januari, geen zwemmen/trainingen
Woensdag 2 januari, geen waterpolotraining, wel trimzwemmen van 20.30 tot 22.00 uur

Vanaf donderdag 3 januari zijn de reguliere zwem- en trainingstijden weer van toepassing.

Read More

KNZB staat stil bij overlijden grensrechter

By | Omnivereniging

Via de functie -lees meer- een bericht van de KNZB over het werken aan een veilig sportklimaat. De verklaring van de KNZB past geheel in de gemaakte afspraken in het eigen huishoudelijk reglement van De Breuly over het fatsoen en respect in de omgang met elkaar binnen de vereniging en tegenover derden, zoals tegenstanders en scheidsrechters. Die afspraken gelden voor al onze leden, sporters en vrijwilligers, maar ook voor de ouders, supporters en andere belangstellenden die aanwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden. Onderdeel van die afspraken is dat wij elkaar er op zullen aanspreken indien in strijd met die afspraken gehandeld wordt.

Het is van groot belang om te beseffen dat de sportbeoefening onmogelijk is zonder de inzet van vrijwilligers (scheidsrechters, w-officials, trainers, coaches, bestuurders, etc.). Van onze leden verwachten wij dan ook een sportieve opstelling tegenover de scheidsrechters ook ingeval een nadelige of foutieve beslissing genomen wordt.

Als bestuur van ZV De Breuly onderschrijven wij de verklaring van de KNZB en ook wij zullen niet aarzelen indien nodig krachtig op te treden.

Klik op -lees meer-

Read More