Monthly Archives

april 2010

Contributie aanpassing

By | Omnivereniging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van SV De Breuly op 8 april jongstleden is een voorstel tot contributie aanpassing aangenomen.

De gemeente Zevenaar heeft een verhoging van de badhuur doorgevoerd van 10%. Om deze stijging van de kosten op te kunnen vangen heeft het bestuur van SV De Breuly een contributieverhoging van 5% aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld.

De Algemene Ledenvergadering heeft dit voorstel goedgekeurd waardoor met ingang van het 2de kwartaal (april-mei-juni) de contributieverhoging doorgevoerd wordt. De contributie wordt in de eerste helft van april geïncasseerd.
De nieuwe contributiebedragen zijn te bekijken door hier te klikken.

Read More