Monthly Archives

februari 2015

Contributie aanpassing

By | Omnivereniging

Met ingang van het 2e kwartaal 2015 wordt de contributie met 1,5% verhoogd. Dit betreft de indexatie van de huur van het Lentebad.

Mochten er vragen over zijn dan kunnen die tijdens de Algemene Ledenvergadering gesteld worden.

Op de staan de nieuwe contributie tarieven.

Read More