Monthly Archives

maart 2014

VACATURE: Penningmeester

By | Omnivereniging

Iets voor jou?
Binnen de Breuly werken wij met een Omni vereniging. Deze Sportvereniging De Breuly faciliteert en ontzorgt 3 onderliggende verenigingen, te weten Reddingsbrigade De Breuly, Trimvereniging De Breuly en Zwemvereniging De Breuly. Iedere vereniging heeft een eigen bestuur, bestaande uit minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De penningmeesters van de 3 verenigingen zorgen voor een financiƫle verslaglegging naar de penningmeester van de Omni en dragen ook alle inningen van contributie, betalingen van facturen en declaraties over aan hem/haar.
Voor deze Omni vereniging zoeken wij een penningmeester.

Klik op -Lees meer- voor meer informatie.

Read More