Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade De Breuly

By 9 maart 2018 Reddingsbrigade

Het bestuur van de Reddingsbrigade De Breuly nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum: dinsdag 13 maart 2018
Tijd: 20:45 uur
Locatie: in de kantine van T.T.V., Lentemorgen 7 te Zevenaar

Klik op -Lees Meer- voor de agenda

Agenda:

1. Opening.
2. Aanvullende agendapunten.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Notulen ALV 2017.
5. Jaarverslag 2017 van de secretaris.
6. Verslag van de financiële commissie.
7.Dechargeren bestuur.
8.Verkiezing financiële commissie.
9.Vaststellen van de begroting en contributie 2018.
10. Verkiezing bestuursleden.
11. Doelen in 2018.
12. Vaststellen datum ALV 2019.
13.Rondvraag.
14.Sluiting.